Lidmaatschap

Kosten
Regelmatig worden wij geconfronteerd met de vraag: “Wat kost een uitvaart?” Het is moeilijk om hier een exact antwoord op te geven, mede doordat de kosten ieder jaar wat stijgen. Niet alleen het aankopen van een graf, de kist, drukwerk, brandstof voor de auto’s, personeelskosten, maar ook het plaatsen van een overlijdensadvertentie in een regionaal dagblad en het delven van een graf wordt steeds duurder.

Bepaalde zaken kunt u als familie zelf invullen om waar mogelijk de kosten enigszins te reduceren. Deze dingen kunt u zelf aangeven  in overleg met onze uitvaartverzorger. De vaste kosten en diensten zijn echter voor iedereen van toepassing. Een ‘gemiddelde’ uitvaart waarbij uitgegaan wordt van het “HUREN” ( sinds 1 januari 2005) van een graf voor 30 jaren, kost al gauw € 3500,-. Dit bedrag is nog exclusief aankoop van een grafmonument.

Lidmaatschap
Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u jaarlijks een contributie van € 25,-. Bij een uitvaart ontvangt u een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van diensten uit ons dienstenpakket ter waarde van € 1250,-. Helaas is dit niet toereikend om de totale kosten van een uitvaart te dekken.

Lid worden

Alle jongeren vanaf 18 jaar die bij onze ledenadministratie bekend zijn, worden benaderd met de vraag om lid te worden. Wanneer u nog geen lid bent en ouder dan 18 jaar, dan kunt u via een inkoopsom lid worden. Deze inkoopsom is afhankelijk van uw leeftijd.