Bestuur en personeel

Het bestuur :
Voorzitter: Dhr. A. Veenstra
Secretaresse: Mevr. G. van der Weerdt-Schaafsma
Penningmeester: Dhr. Th. Hofstee
Ledenadministratie: Mevr. H. de Boer-Sieperda
Algemeen Lid: Dhr. J. van der Heide

 

Faber Uitvaartzorg
Telefoon: 0515-33 17 26
E-mail: info@faberuitvaartzorg.nl

 

Dragers:
Dhr. G. Dijkstra
Dhr. T. Bergsma
Dhr. S. Strikwerda
Dhr. P. Faber