Bestuur en personeel

Het bestuur :
Voorzitter: Dhr. A. Veenstra
Secretaresse: Mevr. G. van der Weerdt-Schaafsma
Penningmeester: Dhr. Th. Hofstee
Ledenadministratie: Mevr. H. de Boer-Sieperda
Algemeen Lid: Dhr. S. Stoffelsma

E-mail: info@delaatsteeereasterein.nl

Dragers:
Dhr. G. Dijkstra
Dhr. H.T. de Jong
Dhr. S. Strikwerda
Dhr. Sj. de Vries

Klokluiders:
L. Bouma
T. Jelsma